KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Trainers en Afgevaardigde

Trainers:

Aanwerving:

Indien jij, als gemotiveerde trainer, interesse hebt in onze jeugdopleiding, neem dan snel contact op via infojeugd@fcgullegem.be met daarin een korte beschrijving van je voetbalachtergrond. In een persoonlijk gesprek gaan we dan dieper in op de concrete mogelijkheden binnen onze opleiding en mogen we je misschien verwelkomen in ons FCG-trainersteam!

Strategie

Bij het aantrekken en plaatsen van trainers in onze opleiding gaat FC Gullegem van de volgende criteria uit:

 • Men moet in het bezit zijn van een trainersdiploma of een gelijkgesteld certificaat of al enkele jaren ervaring hebben met het trainen van jeugdvoetballers
 • Men dient duidelijk en verstaanbaar te spreken
 • Men dient zich op een correcte wijze te kunnen gedragen, te kleden en te verzorgen, zodat dit geen aanstoot kan geven voor negatieve reacties
 • Men dient goed samen te kunnen werken met collega trainers
 • Men dient een goede analyse te kunnen maken van trainingen, wedstrijden en ontwikkeling van spelers, dit op een juiste wijze te kunnen verwoorden en schriftelijk vast te kunnen leggen
 • Men dient onvoorwaardelijk adviezen van de TVJO en de jeugdverantwoordelijken op te volgen

Profiel:

 • Aanbevolen Instructeur-B (ook initiator komt in aanmerking).
 • Voeling met de jongste leeftijden
 • Pedagogische vaardigheden (positieve omgang, discipline)
 • Bekend staan voor positief jeugdvoetbal!
 • Voeling met de visie en het jeugdplan van FC Gullegem jeugdopleiding
 • Jeugdvoetbaldier! 100% enthousiasme en leergierigheid
 • Verbaal sterk –Teamspeler
 • In staat om een speelwijze aan te leren (technisch, verzorgd, collectief en individueel)

In staat om opleidingsgericht actief te zijn. Zowel spelers als het team beter maken!

Afgevaardigde:

Aanwerving:

Indien jij, als gemotiveerde afgevaardigde, interesse hebt in onze jeugdopleiding, neem dan snel contact op via infojeugd@fcgullegem.be .

 

Profiel:

 • De afgevaardigde moet iemand zijn die even enthousiast met de kinderen bezig is als de trainer, misschien wel een vader/moeder figuur en met vooral een positieve ingesteldheid.
 • Kinderen hebben in de eerste plaats opbouwende kritiek nodig en daar is de afgevaardigde mede verantwoordelijk voor en dit zowel rond (ten aanzien van de ouders) als op het terrein (ten aanzien van de spelers), in sommige gevallen aanvullend en complementair ten aanzien van de trainer.
 • Daarnaast is het iemand die de omgang met ouders verzorgt.
 • Tenslotte probeert hij/zij op een positieve en stimulerende wijze het clubreglement te laten respecteren.
 • Om de afgevaardigden hun taak conform met de club te laten uitvoeren, hebben we enkele essentiële punten op een rijtje gezet. Tevens willen wij u op een positieve en opbouwende manier bijstaan bij uw taak en voorzien dan ook enkele vergaderingen enkel en alleen voor de afgevaardigden van onze jeugdploegen. Hiervoor wat een afzonderlijke map voor de afgevaardigden opgemaakt.

 

Vertegenwoordiger van de club: 

 • De afgevaardigde (minstens 18 jaar oud) draagt de verantwoordelijkheid voor de ploeg waar hij/zij voor optreedt. Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de KBVB, waarvan hij/zij geacht wordt ze te kennen.
 • De afgevaardigde dient zich te onderwerpen aan de sportieve eisen van de trainer van de ploeg waar hij/zij voor optreedt. Hij/zij zal ervoor zorgen dat de spelers de reputatie van FC Gullegem positief uitstralen, en zich zowel op als naast het voetbalveld voorbeeldig gedragen.
 • Tevens dient de afgevaardigde op de hoogte te zijn van de sportieve en begeleidende afspraken welke binnen FC Gullegem gelden.

 

Aansluiting:

Elke afgevaardigde dient aangesloten te zijn bij de club teneinde officieel voor FC Gullegem te kunnen optreden.