KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Missie

De jeugdopleiding is een onmiskenbare pijler in de structuur van onze voetbalclub. Wij willen de jeugdafdeling een herkenbaar imago bezorgen en van jeugdvoetbal een essentieel onderdeel maken binnen FC Gullegem.

SPELERS OPLEIDEN NAAR HET EERSTE ELFTAL TOE.

Hoofddoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat ze hun aanwezige talenten optimaal kunnen ontwikkelen en benutten, waardoor een doorstroming naar 1e ploeg van de ‘moederclub’ mogelijk wordt.

Streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers in te passen in de eerste ploeg en de beloften.

 “BESTE OPLEIDING IN DE REGIO”

FC Gullegem is een opleidingscentrum. Wij proberen zoveel mogelijk goed opgeleide voetballers te vormen.

De jeugdwerking heeft als absolute prioriteit “het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding”. Dit vergt een constante, gemotiveerde en enthousiaste aanpak van alle actoren binnen onze jeugdopleiding.

“FC GULLEGEM MEER DAN VOETBALLEN ALLEEN”

 Jeugdspelers worden enerzijds voetbalspecifiek opgeleid.  Anderzijds worden hen ook attitudes aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken. We houden een goede mix voor tussen studeren en voetbal.

De jeugdwerking vindt het belangrijk dat de jeugdspelers zich thuis voelen in de jeugdopleiding. Het verenigingsleven binnen de jeugdwerking heeft eveneens een hoge prioriteit. Allerhande nevenactiviteiten voor de spelers en hun ouders moeten leiden tot 1 samenwerkende club. We willen graag worden beschouwd als een familiale club binnen de gemeente en de regio.

Alle bovenstaande uitdagingen en targets willen wij verwezenlijken in een boven alles ‘kindvriendelijke omgeving’ waarin iedere medewerker en speler oog dient te houden voor plezier en kameraadschap in alle lagen van de club.

Verder willen we zeker ook goede contacten onderhouden met de ouders. Maar ook met mogelijke sponsors, supporters, vrijwilligers en met de Gemeente Wevelgem.