KIDS JUST WANNA HAVE FUN

AED Toestel

Aan de kantine op de Poezelhoek hangt een AED toestel. Een 2de toestel hangt in de gang van het jeugdcomplex.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies.
Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.
Deze toestellen mogen door iedereen gebruikt worden.

Project HARTVEILIG van het Rode Kruis

Waarom is het Hartveilig-project nodig?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans.

Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én de eerste-hulp capaciteiten van de bevolking vergroten.
Dit gebeurt door:
– zoveel mogelijk te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties.
– zoveel mogelijk mensen informeren en opleiden in reanimatie en gebruik van de AED

Waarom kiest FC GULLEGEM voor Hartveilig?

  • We maken van onze club een veiliger plek voor spelers, trainers, bezoekers, medewerkers…
  • Motivatie naar medewerkers en leden om te tonen dat de club met hen inzit.
  • We geven een positief signaal naar de spelers, trainers, bezoekers, enz. : hier zit je goed, hier zit je veilig!

Meer info vind je op http://www.hartveilig.rodekruis.be.