KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Afspraken ouders

In plaats van de lange lijst reglementen, richtlijnen en daarbij horende sancties die jaarlijks aan de ouders wordt voorgelezen op de infomomenten gooien we het in de toekomst over een andere boeg en willen wij inzetten op VERBONDENHEID EN AUTONOMIE naar de ouders toe.

Wij zijn van mening dat er veel “kwaliteit” langs de kant staat. Die kwaliteitsvolle mensen binnen halen binnen de clubwerking geeft zeker een meerwaarde.

 

Methodiek :

In de club vertrekken vanuit het standpunt dat het allemaal rond het kind draait.

Staat het “zinvol plezier” van een kind centraal? Ook in de relatie en communicatie met ouders?

Is er tussen CLUB –OUDERS :
Veilige, warme, competentie-overstijgende COMMUNICATIE waarbij het kind centraal staat.

Deze communicatie gaat niet enkel over de sportieve prestaties maar tevens over het dagdagelijkse leven.

 

                                                    Ouders voelen zich oprecht betrokken

                                                                              

                                                             Ouders worden BONDGENOTEN
                                                             Ouders worden VRIJWILLIGERS
                                                             Ouders worden AMBASSADEURS

                                                                               
                                                              Ouders worden HIGH 5 OUDER

HIGH5OUDER

 • Is regelmatig aanwezig op wedstrijden en trainingen
 • Geeft geen kritiek op de scheids, coach of spelers
 • Moedigt ALLE spelers aan
 • Is een deel van de club
 • Stimuleert kind naar zelfstandigheid
 • Geeft vertrouwen aan de club en aan alle medewerkers
 • Toont respect voor iedereen
 • Is steeds positief
 • Kent zijn/haar rol = ouder (en geen scheidsrechter of trainer)
 • Legt geen druk en zorgt zelf voor FUN
 • Verwacht niet dat zijn/haar kind de nieuwe De Bruyne/Wullaert zal worden
 • Is regelmatig chauffeur of vrijwilliger

 

PROBLEMEN OUDERS

Stappenplan :

 1. constructief gesprek met trainer
 2. constructief gesprek met trainer en coördinator ontwikkelingsfase
 3. constructief gesprek met trainer, coördinator ontwikkelingsfase en TVJO
 4. beslissing , steeds in het belang van het kind, door se sportieve cel