KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Community werking

FC Gullegem Community werking

FC Gullegem, meer dan voetbal alleen!

Het staat niet alleen boven ons jeugdcomplex, maar het is ook een leuze die echt van toepassing is op onze werking en de plaats die we willen hebben in de lokale maatschappij. Niet alleen is het deelnemen aan een ploegsport belangrijk voor de levenskwaliteit. Sport is in het algemeen gezond en heeft een opvoedende waarde. Het verhoogt ook de sociale vaardigheden van iedereen die betrokken is bij onze club. FC Gullegem wil een positieve uitstraling hebben in de ruime regio en biedt aan zijn leden volop kansen om zich in de maatschappij te ontwikkelen.

Onze missie wat betreft onze plaats in de maatschappij

We streven er naar om een grote rol te spelen door steeds een positieve, betrokken en respectvolle samenwerking na te streven met de lokale gemeenschap.

Onze visie hierover

Als club moet je bewust zijn van de impact die je hebt op het sociale en sportieve leven binnen de gemeenschap. Door ons verantwoordelijk te gedragen kunnen we een ankerpunt worden in de maatschappij. Het club waar het hele dorp trots op is.

Doelstellingen om dit te verwezenlijken

We willen dat iedereen bij ons kan komen voetballen, talent of niet. Voor spelers met een minder goede financiële situatie thuis wordt een afbetalingsplan voor het lidgeld aangeboden. Er is ook een samenwerking met het OCMW van Wevelgem.
We willen een bijdrage leveren aan de gemeenschap door extra activiteiten te organiseren die ook niet leden betrekken bij onze werking.

Het is zeker zo dat het sportieve en het sociale hand in hand gaan bij onze club.
Daarom hebben we een direct contact met de Schepen van Sport, een samenwerking met de gemeente Wevelgem en doen we actief mee aan de organisaties van de voetbalbond.

FC Gullegem en goede doelen

FC Gullegem steunt steeds goede doelen. Niet alleen krijgen de jeugdverenigingen van Gullegem de gebruikte ballen bij de aankoop door de club van nieuwe ballen, wij steunen ook actief verschillende projecten voor kansarme kinderen in het buitenland. Zo werd wedstrijdkledij geschonken aan een weeshuis in India en wordt elk jaar kledij geschonken aan een project voor straatkinderen in Senegal.

Tijdens wedstrijden van de eerste ploeg is er een speciale plaats voorzien naast de neutrale zone voor mensen in een rolstoel.

G-Voetbal bij FC Gullegem

FC Gullegem is er trots op om een volledig vrouwelijke G-voetbalploeg tussen onze ploegen te hebben. Deze dames zijn nauw betrokken bij de club en spelen zowel in competitie als op tornooien in de kleuren van de club.   

Meisjesvoetbal bij FC Gullegem

Wij hebben een volledige werking meisjesploegen, van U11 tot en met U16. Meisjes die graag willen voetballen, maar niet samen met jongens, kunnen hier aansluiten. Bedoeling is om dit in de volgende seizoenen verder uit te bouwen met een U20-ploeg.

Intentieverklaring met de gemeente Wevelgem

Reeds in 2015 werd een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente Wevelgem en FC Gullegem. Er wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen wat de gemeente verwacht van de club en wat de club verwacht van de gemeente. Eveneens werd hierin de krijtlijnen uitgetekend voor de goede samenwerking tussen SV Moorsele, SV Wevelgem City en FC Gullegem.

FC Gullegem in Gullegem

Elke jaar neemt FC Gullegem actief deel aan verschillende activiteiten.   Niet alleen het jaarlijks Gullegems Ontmoetingsfeest, maar ook de kerstmarkt. Samen met de gemeente worden sportkampen georganiseerd op onze terreinen.