KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Pesten

Ethiek in de sport is een breed gegeven dat zeker binnen de jeugdsport heel erg van belang is. Ethisch handelen binnen de vooropgestelde waarden en normen zorgt ervoor dat we binnen de club ook meewerken aan het ontwikkelen van goede sporters en mooie mensen.

Daar willen alle trainers en verantwoordelijken samen aan werken binnen de club. Verschillende thema’s komen en zullen dit seizoen nog aan bod komen om het ethische aspect voldoende in de picture te zetten.

RESPECT – FAIRPLAY

Binnen onze werking wordt op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ook ten opzichte van de tegenspelers, supporters, scheidsrechters , trainers en begeleiders wordt verwacht dat er op een respectvolle manier gehandeld wordt. Wanneer dit niet wordt nagevolgd, worden spelers hier persoonlijk op aangesproken en doorgestuurd voor een gesprek met onze API.

FYSIEK EN PSYCHISCH GEWELD

Fysiek en psychisch geweld hoort niet thuis binnen onze opleiding. Mocht dit op één of andere manier toch opgemerkt worden door de trainers en jeugdverantwoordelijken dan worden de spelers daar persoonlijk op aangesproken en doorgestuurd voor een gesprek met onze API.

INTERCULTURALITEIT

Interculturatiteit speelt in het dagelijkse leven meer en meer een belangrijke rol. Ook tijdens sport en ontspanning worden jongeren veel meer in contact gebracht met verschillende culturen. Binnen de club staan we open voor die multiculturaliteit en willen we daarmee ook de open blik van spelers en trainers verruimen. Kinderen en ouders van andere culturen krijgen de kans zich te integreren binnen onze club. Onze jeugdopleiding vaardigt een “nultolerantie” uit tegen racisme.  Bij inbreuk wordt de speler doorgestuurd naar onze API.

PESTEN

Een open communicatie en respect tussen de jonge spelers (mensen) wordt in onze jeugdopleiding zeker bevorderd. Wij moeten binnen de jeugdopleiding leren samen leven op een respectvolle manier. Onze jeugdopleiding vaardigt een “nultolerantie” uit tegen pesten. Bij inbreuk wordt de speler doorgestuurd naar onze API.

SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG

Wegens bekendmakingen in andere sporten het voorbije jaar, is het natuurlijk van belang dat we ook binnen onze voetbalclub oog hebben voor mogelijke vragen die binnen het kader van seksueel overschrijdend gedrag gesteld kunnen worden. Onze API, die de bijscholing daaromtrent heeft gevolgd, staat klaar om als eerste aanspreekpunt te fungeren bij dergelijk ongepast gedrag.

API FC GULLEGEM : Charlotte Bruggeman  api@fcgullegem.be    tel. 0474 48 38 16 (’s avonds)