KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Gedragscode bij pesten

Gedragscode voor ouders :

Wanneer u bij uw kind signalen opvangt over pesten, over gepest worden en/of wanneer uw kind

vertelt over pestgedrag bij anderen, weet dan dat de club open staat voor deze problemen.

FC Gullegem staat open voor het signaleren van pesten !

Meldingspunten :

– Ombudsman : Jean-Pierre Laverge – tel. 0477/55.14.19 of jean-pierre.laverge@fcgullegem.be

– bevoegde trainer

U bent soms beter geïnformeerd over het pesten dan onze trainers. Daarom willen wij met u samenwerken en samen met u zoeken hoe uw kind geholpen kan worden.

U kan steeds met de trainer of ombudsman contact opnemen voor een afspraak of via bovenstaande communicatiemiddelen contact opnemen. Op deze wijze kan u rustig uw verhaal doen, zonder dat u in het oog van het publiek op de club moet verschijnen.

Bij elk pestgedrag wordt van de veroorzaker verwacht dat hij/zij zo snel mogelijk de situatie herstelt.

 

Stappenplan :

a) Bij pesten volgt altijd een eerste gesprek met de betrokken spelers, de trainer en/of de ombudsman.

b) Wanneer dit gesprek niet volstaat, dan volgt een tweede gesprek met de betrokken spelers, de trainer, de coördinator, de ouders, de ombudsman en het jeugdbestuur.

c) Wanneer dit nog niet helpt, volgt een sanctie opgelegd door de ethische cel (jeugdbestuur,coördinator en ombudsman).

 

Gedragscode voor de spelers :

Alle trainers, coördinators en jeugdbestuurdsleden van onze club zullen onmiddellijk

ingrijpen wanneer er gepest wordt, zij pesten zien, daarvan op de hoogte gebracht

worden of een sterk vermoeden hebben

Stappenplan :

a) Bij pesten volgt altijd een eerste gesprek met de betrokken spelers, de trainer en/of de ombudsman.

b) Wanneer dit gesprek niet volstaat, dan volgt een tweede gesprek met de betrokken spelers, de trainer, de coördinator, de ouders, de ombudsman en het jeugdbestuur.

c) Wanneer dit nog niet helpt, volgt een sanctie opgelegd door de ethische cel (jeugdbestuur,coördinator en ombudsman).

Meepesten ?

Zeg neen en durf uitkomen voor je mening. Een groep die pest, daarvan is iedereen de

pester. Spelers die niet durven weigeren of hun afkeur laten blijken, maken het pesten mogelijk. En

dat is even erg als pesten !Toon duidelijk dat je het niet eens bent dat er gepest wordt en ontferm je

over de gepeste medespeler.

Word je gepest ?

Vecht of scheld nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen.

Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem, of praat met anderen (medespeler, ouders, trainer, …) of je kan dit melden via :

– Ombudsman : Jean-Pierre Laverge – tel. 0477/55.14.19 of jean-pierre.laverge@fcgullegem.be

– bevoegde trainer

Ben je zelf de pester ?

Dan ben je in de fout ! Stop onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. Geen mooie praatjes, je moet het echt menen zodat je met pesten stopt.