KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Racisme en discriminatie

Voetbal moet een feest zijn voor iedereen. Daarom staat FC Gullegem ook volledig achter het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind en ondertekenen alle trainers de Panathlon Verklaring. We willen onze spelers dan
ook vormen tot mensen die elke vorm van racisme en discriminatie afkeuren.

Bij FC Gullegem is iedereen welkom. Wij zijn een familiale club waar iedereen zich thuis en welkom moet voelen.
We willen elke speler, hun familieleden en onze medewerkers op de zelfde manier 
behandelen. We willen daarom
ook verder gaan en er voor zorgen dat het hele DNA van FC Gullegem open 
staat voor een inclusieve sportbeleving.

Daarom willen we sensibiliseren en mensen aanspreken over hun gedrag indien ze de antiracisme- en
discriminatiewet overtreden. Spelers, supporters of medewerkers die zich schuldig maken aan dergelijk laakbaar
gedrag willen we op basis van dialoog en een open houding bijsturen en actief tonen dat we optreden tegen
elke vorm van racisme. Voor slachtoffers van racistische handelingen, grensoverschrijdend gedrag of elke
vorm van uitsluiting of pesten hebben wij een Aanspreekpersoon Integriteit binnen de club aangesteld.

Onze API zal er over waken dat spelers of ouders met specifieke vragen rond grensoverschrijdend gedrag,
lichamelijk of psychisch, of een klacht over racisme of uitsluiting, telkens terecht kunnen in een vertrouwelijke
setting. Zij zal luisteren naar elke klacht, opmerking, klein of groot, en zal advies verlenen en waar mogelijk
stappen ondernemen om de beste oplossing te vinden.

Contactgegevens API: Charlotte Bruggeman, api@fcgullegem.be, tel. 0474/48.38.16
Bij acute situaties van ernstig grensoverschrijdend gedrag of misbruik: neem contact op met de politie, of

consulteer de hulplijn 1712. Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.