KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Nieuws

Paasstage 12/04/2021 – 16/04/2021

Indien de richtlijnen het toelaten organiseert de Vzw Keitoffe Voetbal Kansen i.s.m. FC Gullegem een voetbal- en keeperstage tijdens de paasvakantie.

Deze stage vindt plaats op de terreinen van FC Gullegem en dit van maandag 12 april 2021  t.e.m. 16 april 2021.
Er is geen stage voorzien op woensdag 14 april 2021.

De voetbalstage is voor jongens en meisjes vanaf °2015 t.em. °2006 en wordt begeleid door gediplomeerde jeugdtrainers.

Tijdens de stage komen alle voetbalaspecten ruim aan bod met vooral nadruk op de technische vorming van de jonge voetballer.

De kostprijs voor deze stage bedraagt €100 voor een eerste kind, €90 voor een tweede kind; €80 voor een derde kind.

In deze deelnameprijs zijn verzekering, hapjes en drankjes, een geschenk, 5 trainingssessies / dag, mogelijke opvang vanaf 7u30 tot en met 17u15 inbegrepen.

Uiterste inschrijvingsdatum = 27 maart 2021

Bij overtal van inschrijvingen of bij beperkingen (van overheidswege) in aantal deelnemers is de datum van betaling doorslaggevend.

Bij annulatie omwille van Covid 19 of omwille van Covid-19 maatregelen ivm leeftijd deelnemers wordt automatisch alles terugbetaald.

Meer info kunt u hier terugvinden.

meer >

Beste wensen!

Het jeugdbestuur wenst alle leden en hun familie een gelukkig en gezond 2021!
We wensen jullie allen het allerbeste en hopen op een nieuw normaal en sportief voetbaljaar!

meer >

Voetbalkamp 05/07/2021 – 09/07/2021

De jeugdwerking van FC Gullegem organiseert opnieuw en al voor de 13e keer een voetbalkamp op de terreinen van FC Gullegem!
Dit gaat door tijdens de eerste volle week van de zomervakantie:  van 5 juli 2021 tot en met 9 juli 2021.

We bieden een volledig dagprogramma met warm middageten, dessertje, 4-uurtje, veel variatie en coole trainers!

Iedereen is welkom (°2015 tot en met °2008), ook spelers van andere clubs, of niet-voetballende kinderen die willen kennis maken met deze toffe sport.

Voor meer info en inschrijving klik hier.

 

 

 

meer >

Update 28/11 Corona-maatregelen

Hier zijn we weer met een corona-update voor de jeugdwerking van FC Gullegem

We kregen zojuist het bericht van het Gemeentebestuur van Wevelgem dat er opnieuw mag getraind worden door spelers tot en met U13.
Dat betekent dat onderstaande schema van Voetbal Vlaanderen terug van toepassing wordt.

De informatie van het laatste Ministerieel Besluit blijft ook van kracht:

Publiek is enkel toegelaten bij jeugdwedstrijden t.e.m. 12 jaar indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per speler. Niet carpoolen. Iedereen houdt ten allen tijde 1.5m afstand (ook indien zittend in een vaste infrastructuur met tribunes). Iedereen draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker. Sportkantines blijven gesloten.

Informatie voor trainingen en wedstrijden krijgt u via de gekende kanalen.

Helaas kunnen onze bovenbouw spelers nog niet terug beginnen trainen omwille van de maatregelen genomen door de federale overheid.

We kunnen ook meedelen dat de Sportieve Cel van de Jeugdwerking beslist heeft om geen winterstop te houden en door te trainen. Enkel op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1/2021 zal er vanzelfsprekend niet getraind worden.

Hou het vooral veilig.

#samentegencorona

meer >

Krokusstage 15/02 – 19/02/2021

De jeugdwerking van FC Gullegem organiseert de eerste keer tijdens de krokusvakantie een stage op de terreinen van FC Gullegem!
Dit gaat door van 15 februari 2021 tot en met 19 februari 2021.

We bieden een volledig dagprogramma voetbal en multimove!

Iedereen is welkom (°2015 tot en met °2008), ook spelers van andere clubs, of niet-voetballende kinderen die willen kennis maken met deze toffe sport.

Voor meer info en inschrijving klik hier.

meer >

Update 31/10 Corona-maatregelen

Wij kregen het bericht binnen van de gemeente Wevelgem dat zij extra lokale maatregelen heeft genomen bovenop de federale maatregelen van vrijdag ll.
Er werd beslist om voorlopig alle trainingen af te lassen tot 29/11.
Dat betekent dat we met onze volledige werking tot 29/11 in pauze gaan.

De voetbalstage tijdens de herfstvakantie gaat wel door. Dit wordt door de gemeente gezien als noodzakelijke opvang.  De voetbalstage zal volledig volgens de coronamaatregelen georganiseerd worden.

We houden jullie natuurlijk verder op de hoogte.

Als sportclub dragen wij de gezondheid van al onze leden, hun ouders en onze sympathisanten hoog in het vaandel.
We hebben dan ook respect en begrip voor deze beslissing van het gemeentebestuur.

We wensen jullie allen een goede gezondheid toe.  Hou het veilig, zorg voor elkaar en volg de maatregelen!

#samentegencorona

meer >

Update 24/10 Corona-maatregelen

Ongetwijfeld hoorde je het nieuws al op de diverse mediakanalen, maar hier volgt een nieuwe update in verband met de gevolgen voor onze club en alle voetbalclubs in België.

We merken ook dat zeer veel clubs wedstrijden afgelasten of uitstellen omwille van de toch wel moeilijke omstandigheden.

Voor onze spelers U19 en U21 zijn er geen wedstrijden meer toegelaten, er kan wel nog getraind worden. Voor al onze andere spelers geldt dat er slechts 1 supporter uit de eigen bubbel mag aanwezig zijn op de wedstrijden en trainingen.  Er mag ook niet gecarpooled worden volgens de nieuwe regels.

We willen daar nog aan toevoegen dat wanneer je van school uit de opdracht krijgt om thuis te blijven na de schooluren, dat je dat ook doet.  Je komt niet trainen en verwittigt je trainer.

Wanneer je positief test, dan moet je ook onmiddellijk de trainer verwittigen, zodat wij het nodige kunnen doen qua tracing.

De reeds opgelegde maatregelen blijven natuurlijk gelden.

Voor alle spelers geldt dat de kleedkamers vanaf nu niet meer mogen gebruikt worden. Dat betekent dat je gekleed moet toekomen en zo weer moet vertrekken. Voor trainingen kom je dus in je trainingskledij, voor wedstrijden zorg je er voor dat je je voetbalschoenen, scheenbeschermers, kousen en wedstrijdbroek aan hebt, het shirt doen we dan vlak voor het wedstrijdbegin aan op het veld. Waardevolle voorwerpen breng je beter niet mee of geef je aan de trainer of de délégué.

 We herhalen voor de duidelijkheid nog even de regels die gelden op onze campus.

De kantine is gesloten. Was en ontsmet je handen regelmatig.  Overal op onze site staat er handgel ter beschikking. Hou afstand – 1.5 meter. Hou altijd je mondmasker op een correcte manier aan, ook langs het veld en op de tribune.

#samentegencorona

Zoals dat gaat met coronamaatregelen kan dit snel weer veranderen.

We houden jullie dan vanzelfsprekend op de hoogte.

Hou het veilig.

meer >

Update 13/10 Corona-maatregelen door Voetbal Vlaanderen

Naar aanleiding van de beslissing van de overheid om opnieuw strengere maatregelen af te kondigen binnen de sportsector geven wij hieronder nog even een update in verband met de gevolgen voor de club en alle voetbalclubs in Vlaanderen.

Kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden! Dit betekent dat je gekleed moet toekomen en zo weer moet vertrekken. Voor trainingen kom je dus in je trainingskledij, voor wedstrijden zorg je er voor dat je je voetbalschoenen, scheenbeschermers, kousen en wedstrijdbroek reeds aan hebt. Het shirt doen we dan vlak voor het wedstrijdbegin aan op het veld. Alle trainingen blijven doorgaan! Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd. Voor de U19 en U21 kunnen er geen competitiewedstrijden doorgaan, er kunnen wel vriendschappelijke wedstrijden tegen ploegen uit de buurt georganiseerd worden

#samentegencorona

meer >

Woord van onze voorzitter Jan Hanssens

Beste voetballiefhebber,

Zowel bij een voorzitterswissel als bij de start van een nieuw seizoen is het gebruikelijk dat ambities en doelstellingen uitgesproken worden.  Covid-19 heeft echter de doelstelling van veel verenigingen herleid tot “deze periode zo goed mogelijk proberen te overbruggen, meer zelfs, te overleven”. Meer dan ooit geeft het motto dat we reeds van in het prille begin van FC Gullegem  voor ogen houden “Op een zo hoog mogelijk niveau spelen op een financieel verantwoorde manier” de weg aan die we moeten blijven volgen.

De voorbije en komende maanden waren en zijn voor ons allen, zowel privé als als club een moeilijke periode om door te komen. Maar zoals altijd bleef FC Gullegem niet bij de pakken zitten : de leden van het bestuur stelden eigen financiële middelen ter beschikking waardoor ons mooie stadion een opknapbeurt kreeg, onze gezellige kantine een “make-over” onderging en er werk gemaakt werd van de inrichting van een buitenterras. Onze supporters zijn onze klanten, en die moet je verdienen. Ik kan de vrijwilligers die dit mede mogelijk gemaakt hebben niet genoeg bedanken! Er was ook tijd voor reflectie : met bijna 500 jeugdspelers, een damesploeg en een G-dames team neemt FC Gullegem zijn rol in het sociale weefsel van de gemeente en bij uitbreiding de maatschappij zeer ernstig; onze uitstekende jeugdwerking zorgde vanaf  het moment dat het door de beleidsmakers mogelijk gemaakt werd voor wat verlichting in vele huishoudens door opnieuw op een veilige en gezonde manier trainingen in kleine bubbels te voorzien. Een bijzondere dank gaat dan ook uit naar het jeugdbestuur en de verschillende trainers en begeleiders die dit mogelijk gemaakt hebben. Naast een belangrijke maatschappelijke functie, zijn er natuurlijk ook de sportieve ambities van onze jeugdploegen en spelers. De Gullegemse jeugdploegen krijgen nationale erkenning, maar de grootste voldoening bestaat er natuurlijk in om eigen jeugdspelers te zien doorstromen naar het eerste elftal; verleden jaar openden  reeds een drietal spelers de poort naar  dit eerste elftal en ook dit jaar zullen een aantal spelers de mogelijkheid krijgen om zich op het hoogste niveau te tonen, temeer daar  onze beloftenploeg ook reeds grotendeels bestaat uit spelers die reeds op zeer  jonge leeftijd de weg naar de Poezelhoek vonden.

De sportieve staf en de spelerskern van ons eerste elftal bleven nagenoeg ongewijzigd. Een viertal gerichte transfers moeten de spelers doen vergeten die dit jaar andere oorden opzochten.  Die continuïteit moet er toe bijdragen om ook dit jaar een plaats in de top vijf van tweede klasse A  als sportieve doelstelling naar voor te durven schuiven. We doen er alles aan om op de Poezelhoek een gezellige en familiale sfeer te creëren, maar het is evident dat goed voetbal en dito resultaten daar in niet geringe mate toe bijdragen; ik ben ervan overtuigd dat we met onze huidige sportieve staf daarvoor de geschikte mensen in huis hebben.

Een welgemeend woord van dankbaarheid richt ik ook tot onze sponsors die ook in deze voor hen moeilijke periode de club trouw bleven of, in het geval van nieuwe sponsors, voldoende vertrouwen hebben in ons project om ons hun financiële steun aan te bieden. Zonder hen, uiteraard geen voetbal op de Poezelhoek.

Van onze supporters weten we dat ze onze club heel genegen zijn; ondanks de bijzondere omstandigheden en de hygiënische voorschriften die uiteraard ook op de trainingen dienen nageleefd worden, mochten we al velen onder hen verwelkomen tijdens de oefensessies. We hopen dan ook dat de competitie op een zo normaal mogelijke manier kan afgewerkt worden en dat we met hen opnieuw onze wekelijkse afspraak kunnen maken. Ook  zij die nog de weg naar de Poezelhoek niet gevonden hebben, nodig ik vriendelijk uit om eens te komen kennismaken met onze heropgefriste en vernieuwde infrastructuur.

En last but not least... Goede wijn behoeft geen krans, maar niettemin kan de verdienste van uittredend voorzitter Rudy Vandemoortele niet genoeg onderlijnd worden; stuwende kracht bij het ontstaan en de motor gedurende de voorbije twaalf jaar! Rudy verdwijnt misschien uit de spotlights, maar als lid van de commerciële cel blijft zijn drive om zijn, onze club, draaiende te houden even groot.

en aan jullie allen,

Tot binnenkort op de Poezelhoek!

meer >

Kennismaking met onze jeugdwerking

Door de Corona-omstandigheden kon er dit seizoen voorlopig geen infosessie over onze werking doorgaan.

Omdat het toch belangrijk is jullie onze missie en visie te laten kennen, alsook de accenten voor de jeugdopleiding voor dit seizoen, hebben we een kort filmpje opgenomen waarin we wat info geven.

U zal ook al onze medewerkers en trainers zien passeren.
Let wel:  acteren zit niet echt in ons bloed, maar het was toch leuk om te maken.

U kan de video bekijken via deze link: infovideo jeugdwerking FC Gullegem

meer >