KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Woord van onze voorzitter Jan Hanssens

Beste voetballiefhebber,

Zowel bij een voorzitterswissel als bij de start van een nieuw seizoen is het gebruikelijk dat ambities en doelstellingen uitgesproken worden.  Covid-19 heeft echter de doelstelling van veel verenigingen herleid tot “deze periode zo goed mogelijk proberen te overbruggen, meer zelfs, te overleven”. Meer dan ooit geeft het motto dat we reeds van in het prille begin van FC Gullegem  voor ogen houden “Op een zo hoog mogelijk niveau spelen op een financieel verantwoorde manier” de weg aan die we moeten blijven volgen.

De voorbije en komende maanden waren en zijn voor ons allen, zowel privé als als club een moeilijke periode om door te komen. Maar zoals altijd bleef FC Gullegem niet bij de pakken zitten : de leden van het bestuur stelden eigen financiële middelen ter beschikking waardoor ons mooie stadion een opknapbeurt kreeg, onze gezellige kantine een “make-over” onderging en er werk gemaakt werd van de inrichting van een buitenterras. Onze supporters zijn onze klanten, en die moet je verdienen. Ik kan de vrijwilligers die dit mede mogelijk gemaakt hebben niet genoeg bedanken! Er was ook tijd voor reflectie : met bijna 500 jeugdspelers, een damesploeg en een G-dames team neemt FC Gullegem zijn rol in het sociale weefsel van de gemeente en bij uitbreiding de maatschappij zeer ernstig; onze uitstekende jeugdwerking zorgde vanaf  het moment dat het door de beleidsmakers mogelijk gemaakt werd voor wat verlichting in vele huishoudens door opnieuw op een veilige en gezonde manier trainingen in kleine bubbels te voorzien. Een bijzondere dank gaat dan ook uit naar het jeugdbestuur en de verschillende trainers en begeleiders die dit mogelijk gemaakt hebben. Naast een belangrijke maatschappelijke functie, zijn er natuurlijk ook de sportieve ambities van onze jeugdploegen en spelers. De Gullegemse jeugdploegen krijgen nationale erkenning, maar de grootste voldoening bestaat er natuurlijk in om eigen jeugdspelers te zien doorstromen naar het eerste elftal; verleden jaar openden  reeds een drietal spelers de poort naar  dit eerste elftal en ook dit jaar zullen een aantal spelers de mogelijkheid krijgen om zich op het hoogste niveau te tonen, temeer daar  onze beloftenploeg ook reeds grotendeels bestaat uit spelers die reeds op zeer  jonge leeftijd de weg naar de Poezelhoek vonden.

De sportieve staf en de spelerskern van ons eerste elftal bleven nagenoeg ongewijzigd. Een viertal gerichte transfers moeten de spelers doen vergeten die dit jaar andere oorden opzochten.  Die continuïteit moet er toe bijdragen om ook dit jaar een plaats in de top vijf van tweede klasse A  als sportieve doelstelling naar voor te durven schuiven. We doen er alles aan om op de Poezelhoek een gezellige en familiale sfeer te creëren, maar het is evident dat goed voetbal en dito resultaten daar in niet geringe mate toe bijdragen; ik ben ervan overtuigd dat we met onze huidige sportieve staf daarvoor de geschikte mensen in huis hebben.

Een welgemeend woord van dankbaarheid richt ik ook tot onze sponsors die ook in deze voor hen moeilijke periode de club trouw bleven of, in het geval van nieuwe sponsors, voldoende vertrouwen hebben in ons project om ons hun financiële steun aan te bieden. Zonder hen, uiteraard geen voetbal op de Poezelhoek.

Van onze supporters weten we dat ze onze club heel genegen zijn; ondanks de bijzondere omstandigheden en de hygiënische voorschriften die uiteraard ook op de trainingen dienen nageleefd worden, mochten we al velen onder hen verwelkomen tijdens de oefensessies. We hopen dan ook dat de competitie op een zo normaal mogelijke manier kan afgewerkt worden en dat we met hen opnieuw onze wekelijkse afspraak kunnen maken. Ook  zij die nog de weg naar de Poezelhoek niet gevonden hebben, nodig ik vriendelijk uit om eens te komen kennismaken met onze heropgefriste en vernieuwde infrastructuur.

En last but not least... Goede wijn behoeft geen krans, maar niettemin kan de verdienste van uittredend voorzitter Rudy Vandemoortele niet genoeg onderlijnd worden; stuwende kracht bij het ontstaan en de motor gedurende de voorbije twaalf jaar! Rudy verdwijnt misschien uit de spotlights, maar als lid van de commerciële cel blijft zijn drive om zijn, onze club, draaiende te houden even groot.

en aan jullie allen,

Tot binnenkort op de Poezelhoek!