KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Clubafspraken

Gedragsregels lijken op het eerste gezicht misschien kinderachtig, maar behelst niet meer dan een aantal afspraken op papier, waar ieder lid van FC Gullegem zich aan te houden heeft. Hierdoor weten wij precies wat wij aan elkaar hebben en wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Door die duidelijkheid te verschaffen brengen wij een hoop rust rondom datgene waar wij ons echt mee bezig moeten houden, namelijk voetballen!

De gedragsregels zijn bedoeld voor de jeugdspelers en zijn ook op hen gericht. Vanzelfsprekend zijn niet alle genoemde regels voor elke leeftijdscategorie even relevant. De leiders en trainers zijn de eerste die het naleven van de gedragsregels bij de jeugd bevorderen, maar wij verwachten dat ook de ouders deze met hun kinderen doornemen.

Het is uiteraard de bedoeling dat de gedragsregels door iedereen worden nageleefd. Als dat niet gebeurt dupeer je niet alleen jezelf, maar vooral ook anderen.

Wij verwachten van ouders, verzorgers en supporters dat zij het goede voorbeeld geven. Om ervoor te zorgen dat de gedragsregels worden nageleefd, ontkomen wij er niet aan dat er in voorkomende gevallen sancties worden opgelegd.