WE LOVE FOOTBALL

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van SK GULLEGEM

door E.H., Sporta aalmoezenier van W.Vl., H. Lahousse,
In de oorlogsjaren speelde men reeds voetbal in Gullegem. Er was liefhebberij en jong volk genoeg. Er waren echter terreinen en weiden te kort. Vlas was immers heilig in Gullegem en er was werk en grof geld mee gemoeid. Leiders en inrichters waren idealisten, maar steun en standvastigheid ontbraken. Er woonde nochtans nijverig volk in Gullegem. Kinderrijk, sportief, actief. Er was ‘vraag’ naar ontspanning in eigen midden voor de jongeren. De pogingen van de vijftiger jaren waren van de aard die men nu ‘liefhebbersverbonden’ zou noemen, aansluitend bij de Vlaamse Voetbalbond. Wilde men echter werken voor de toekomst dan moest de stichting inhoudelijk steviger gegrondvest geraken zowel inzake financiële mogelijkheden, als inzake personen. Dat er volk en vooral jeugd genoeg was in Gullegem!.Meer dan 1 000 leerplichtigen stonden aan de schoolpoort in de gemeente. Ze stonden op straat. Onbegrijpelijk nu, dat de jongens in 1950, indien ze iets van sport wilden doen naar omliggende gemeenten moesten uitwijken, zowel om te spelen als om te kijken. Inzake jeugdbeleid was het een braakliggend terrein. Voor de jeugd waren er uiteraard jeugdbewegingen maar, openluchtspelen waren te min. De jeugd leerde nieuwe takken en mogelijkheden van sport kennen in de school, in stad. Voor iedere nieuwkomer die in Gullegem kwam wonen was dit een opvallend verschijnsel. Door een toevallig uitspreken van dit gemis of deze problematiek tussen twee personen die allebei pas Gullegemnaar waren geworden, kwam alles is een stroomversnelling terecht. Een ‘voorzichtige’ aanpak leidde tot hetgeen S.K. Gullegem zou worden, na het weder optrommelen van alle ‘oude’ idealisten die vroeger iets voor de sport in Gullegem hadden gedaan.

9 juni 1958.
Elf Gullegemnaren voetbalden op Ommegangsdag 1958 op de Roterij Hanssens, voor 1000 toeschouwers tegen S.K. Roeselare. Een bord, met krijt getekend, aan de kerkdeur op ommegang- zondag was de enige publiciteit. Al de rest was enthousiasme en mondelinge reclame. De vraag, of dit enkel strovuur was of het begin van een lange geschiedenis. Het was moeilijker dan verwacht, maar er zou een tweede match komen. Kermiszaterdag 20 september 1958. Een even groot succes. Er volgden oneindig vele vergaderingen en omhalingen, raadplegingen en onvoorziene moeilijkheden. Alles samen leidde het tot de echte oprichting. Fameus uit die reeks feitjes was het vervolgverhaal in het plaatselijke reclameblad: ‘De bal rolt weer in Gullegem’ met het relaas van de steunactie. Even fameus was het aansluiten van voetbalspelers, vanaf de eerste man: Noël Deryckere uit de Bissegemstraat die als primus zijn aansluiting verkreeg voor onze nieuwe ploeg. Onze ambitie was om alle Gullegemse jongens in Gullegems verband terug te krijgen om voor eigen volk te spelen.

15 april 1959.
Eindelijk was het zover: In het officiële bondsblad ‘Sportleven’ van de KBVB staat gedrukt: Nieuwe werkende club: S.K. Gullegem, stamnummer 6216 werd aanvaard op 9.4.1959. Op dat ogenblik was een bestuur gegroeid tot:
Voorzitter: Prosper Hanssens.
Proost: E.H. Lahousse.
Ondervoorzitters: A. Vyncke, L. Vanhoorelbeke, M. Wylin.
Secretaris: Henri Desmet,
Schatbewaarder: A. Vantomme
Terreinbeheerder: M. Vanneste,
Nu kon men ‘officieel’ spelen: een oneindige reeks matchen, tornooien, ontmoetingen volgden. En een zeer feestelijke inhuldiging van de kleedkamers en terrein op 31 mei 1959 waar een hele som aan werkzaamheden van tientallen geestdriftige mensen had aan meegewerkt. Ongehoord in Gullegem tot dan toe was een ganse bevolking die aan één en hetzelfde zeil trok: Ontspanning voor jong en oud in eigen gemeente! Honderden supporters kwamen naar de Poezelhoek of trokken mee op verplaatsing. Van een publiek succes gesproken! Na twee seizoenen werd SK Gullegem al kampioen en klom een reeks hoger. Twee jaar later opnieuw! Nog twee jaar, later werd er gestreden tegen Heist op het Motje-terrein te Roeselare wie er mocht promoveren. SK Gullegem won. In 1968 was het weer zover: In Knokke werd SKG kampioen in eerste provinciale afdeling en steeg naar de Nationale Voetbalreeksen. Men zocht in het Belgisch voetbal welke ploeg dit exploot ooit had kunnen realiseren: In amper zo veel jaren uitstijgen uit Provinciaal voetbal naar Nationaal voetbal,………

Op 10 januari 2002 valt het doek over SK Gullegem, na 43 jaar,…….
Artikel uit “Het Volk”
Het komt tot een fusie tussen SK Gullegem en Wevelgem City, twee clubs uit derde klasse A. De raad van bestuur en de aandeelhouders van SK Gullegem gaven donderdagavond groen licht : twaalf stemmen voor, vijf stemmen tegen. Het Gullegemse jeugdbestuur, dat twee miljoen frank sponsorgeld ophaalde reageerde furieus. Maar clubvoorzitter Bart Degryse was formeel : “Volgende week gaan we met Wevelegem rond de tafel zitten om alles in een definitieve plooi te leggen. Als we allebei wat water in de wijn doen, staat niets een fusie nog in de weg.” Wat al vaststaat, is dat de nieuwe club haar thuismatchen in Gullegem zal spelen. Als beide clubs zich aan het einde van het seizoen handhaven in derde klasse, komt er een bijkomende steiger uit vierde klasse.
(Bron het volk 12.1.2002 FVM)

Het ontstaan van F.C. GULLEGEM

September 2007;
net wanneer de fusieploeg aan zijn eerste wedstrijden van het seizoen 2007-2008 begint, komen enkele Gullegemnaren tesamen, en smeedden plannen het SK Gullegem van weleer opnieuw tot leven te brengen. Eérste vereiste was het bekomen van een voetbalveld, vandaar vroegen Rudy Vandemoortele, Johan Desmet, Diederik Hanssens, Ghislain Vanoutrive, een onderhoud met het gemeentebestuur van Wevelgem.
Daarop volgend, op de gemeenteraad, werd unaniem goedgekeurd en beslist, dat de nieuwe voetbalclub de terreinen mag gebruiken op de Poezelhoek te Gullegem.
De nieuwe club is geboren of, mag gezegd,…………SK Gullegem is verrezen,…
Voor de oprichters, Rudy Vandemoortele, Johan Desmet, Diederik Hanssens, Ghislain Vanoutrive, José Decroubele en Yves Acke, was dit meteen witte rook en werd er op 26 september beslist, de nieuwe voetbalclub op te starten. Onmiddellijk slootten zich een paar mannen aan, Vincent Soubry nam de administratie/correspondentie tot zich en Patrick Verhamme de boekhouding.

Oktober 2007;
op 8 oktober werd in zaal “Hondschote” te Gullegem, een info-avond geregeld voor de Gullegemse bevolking, dit ter bekendmaking van de nieuwe club. Er was een talrijke opkomst en er waren vele positieve reacties, al vlug voegden meerdere aanhangers zich bij de club toe. De 1ste vergadering viel op 15 oktober in, het intussen gekozen, nieuwe voetballokaal “Gouden Bank” te Gullegem.
22 oktober 2007; Er kwam bestuursvorming. De Raad van Bestuur werd opgericht, alsook een dagelijks bestuur en een jeugdwerking.
Voorzitter: Rudy Vandemoortele.
Ondervoorzitters: Johan Desmet, José Decroubele.
Secretaris G.C.: Vincent Soubry.
Penningmeester: Ghislain Vanoutrive.
De nieuwe club kreeg de naam: “F.C.GULLEGEM”, voluit Football Club Gullegem. Waarom die naam? Er was geopteerd voor S.K.Gullegem maar, volgens artikel III/4 van het Bondsreglement, mag een club haar benaming, om welkdanige reden dan ook, niet opnieuw aannemen door haarzelf of een andere club, dan een verloop van tien jaar. Wat voor deze regel telt aangezien de fusieclub nog maar zes jaar bestaat. Vandaar de nieuwe benaming F.C. Gullegem.
Clubkleuren, opnieuw “rood/wit”, zoals de kleuren van SK Gullegem van weleer.
Er wordt gespeeld op de Poezelhoek te Gullegem.

December 2007;
F.C. Gullegem krijgt zijn nieuw logo. Ontwerp door dhr Jan Decru.
1ste contract wordt getekend, speler Denny Decorte.

Maart 2008;
F.C. GULLEGEM wordt nu officieel aangesloten bij de K.B.V.B. en krijgt als stamnummer: 9512 , beslist door het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B.
De club is klaar om zijn eerste voetbalseizoen 2008-2009 aan te vangen.

Men speelt onmiddellijk kampioen in het seizoen 2008-2009.  Daarna volgt een titel in 3e provinciaal C (2009-2010) en eentje in tweede provinciaal B (2010-2011).

In 2011-2012 wordt in eerste provinciaal een 4e plaats behaald en volgt een play-off deelname, waar het door KSK Oostnieuwkerke uitgeschakeld wordt.  Uitgesteld is niet verloren en het volgende seizoen (2012-2013) speelt FC Gullegem kampioen in eerste provinciaal West-Vlaanderen (voor het intussen verdwenen V.G. Oostende).

2013-2014
intrede in de nationale bevordering reeks A en opnieuw onmiddellijk kampioen!  Op zes seizoenen tijd is FC Gullegem van vierde provinciaal naar derde nationaal doorgedrongen!  Het eerste seizoen in derde nationaal (2014-2015) speelt FC Gullegem goed mee en eindigt in de middenmoot.   Het seizoen 2015-2016 is het seizoen van de bevestiging waar FC Gullegem met een jonge ploeg hoge ogen gooit en vlot de punten binnenhaalt voor een verlengd verblijf in de derde klasse.