WE LOVE FOOTBALL

Visie

Algemene missie FC Gullegem

Onze voetbalclub is een dienstverlenende organisatie en biedt in Gullegem sedert 2007 diensten aan, die voldoen aan twee noden, namelijk aan elk die het wil de mogelijkheid bieden tot voetbal spelen en aan toeschouwers kijkplezier bieden. We streven steeds naar een evenwicht van die twee diensten.

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Wij willen een trefpunt, een voetbalhuis van het lokale voetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, damesvoetbal, G-voetbal, seniorvoetbal, zowel in competitie als in recreatie.

We streven er naar om een maximum aan speelkansen te bieden aan onze spelers en ook om een maximum aan kijkplezier te bieden aan onze toeschouwers.

Naast FCG fanion en het beloften elftal werd een damesploeg FCG opgericht en werd binnen de jeugdopleiding opgestart met een postformatie. Er is daarnaast ook een dames Gploeg actief onder de clubvleugels.

Onze eerste ploeg

Met onze fanion hebben we de ambitie om deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. We nemen voor waar aan dat wij daartoe in eigen rangen niet altijd over een voldoende aantal talentrijke spelers beschikken. Anderzijds en trouw aan onze missie wil FCG indien mogelijk steeds dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met enkele spelers uit een andere opleiding.

Ons tweede elftal is dat van de Beloften,  de naam spreekt voor zichzelf.

De toeschouwers willen wij op vrijdagavond het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers. De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de match in onze kantine tijdens het nakaarten over het spelverloop.

Onze Jeugdopleiding.

Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen. De zaterdag en de zondag moet er voorts op de Poezelhoek een gezellige voetbaldrukte heersen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij FCG de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met name door ooit in het lokale eerste elftal te spelen.

De omstandigheden noodzaken ons evenwel onze missie steeds scherper te stellen.

De vele opeenvolgende promoveringen maken het moeilijk om momenteel met eigen jeugdspelers uit de eigen jeugdopleiding te spelen. Hierdoor moeten wij uit noodzaak spelers uit andere clubs aantrekken. Door die gang van zaken kregen onze jeugdspelers geen zicht meer om ooit te kunnen aantreden in het A-elftal. Daarom werd een budget vrij gemaakt om binnen de jeugdopleiding interprovinciaal voetbal mogelijk te maken en werd een postformatie gevormd. Dit om de kloof voor doorstroming naar het eerste elftal kleiner te maken. Op die manier proberen wij een klimaat te creëren om jeugdspelers een kans te kunnen bieden in het eerste elftal.

Indien wij voorrang kunnen geven aan de mogelijkheid om spelers uit onze eigen opleiding in ons eerste elftal te laten spelen, zonder evenwel het kijkplezier voor de toeschouwers te verwaarlozen denken wij dat een duurzame verhoging van het aantal toeschouwers kan stijgen. Hierbij creëren wij de mogelijkheid om lokaal voetbal binnen FC Gullegem mogelijk te maken.. Wij beschouwen dit als een prioriteit binnen onze missie.

Financieel

FCG brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het gemeentebestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars en, voor onze jeugdwerking door de VFV/KBVB.

Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze ook ten dienste komen van het lokaal voetbal.

Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, wordt voortgezet. FCG zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten.

De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over de ploegen van de volwassenen en de jeugdploegen.

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. FCG volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers in het belang van de club, door de club moeten worden gedragen.

 

Algemene visie van FC Gullegem

Doorstroming van eigen talent is een primaire taak binnen de jeugdopleiding. Eigen talentvolle spelers krijgen voorrang op externe spelers. Geeft de groeimarge van de speler uitzicht op doorstroming naar de Fanion- of de beloften-kern, dan zal de club alles in het werk stellen om die jongeren de kans te geven.

Strategische doelstelling: Een brede basis aan de onderkant en een kwalitatieve punt aan de bovenkant (piramide). De realiteit is anders in het interprovinciaal voetbal. De betere voetballers worden weggeplukt. Via onze clubvisie zijn we er van overtuigd dat het moeilijk is om jaarlijks minstens 1 à 2 jongeren te kunnen overhevelen naar de A-kern, maar dat dit zeker moet lukken naar de B-kern. De jongeren die kwalitatief minder goed zijn, moeten op termijn terecht kunnen bij de Studaxen. Momenteel is deze ploeg niet ter beschikking maar er zijn enkele ‘targets’ gedaan om deze spelers aan de club te binden zodat iedereen aan voetballen kan toekomen.

De trainer van de beloften staat zeer kort bij de jeugdwerking zodat volgende zaken mogelijk zijn:

* meetrainen van talentvolle jongeren bij de beloften,

* wedstrijdminuten krijgen bij de beloften,

* korte evaluatie v/d speler.

 

Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor FC Gullegem een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers, waarin de Sportieve Cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de jeugdploegen naar het eerste elftal. Daardoor kunnen externe aanwervingen beperkt worden. Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld wordt, rekening houdend met mogelijke progressies.

Talentvolle spelers vanaf U15 worden in de postformatie opgenomen om hun spelkwaliteit ook buiten de eigen competitie te evalueren. De trainersstaf van de U17-U19 overleggen met de beloftentrainer en de trainer van de postformatie aangaande de selectie en evaluatie.

Met de wetenschap dat de fanion in 2e amateurklasse speelt is het zeer moeilijk om jeugdspelers in de A-kern te krijgen. Het is echter wel de visie van de club om dit uiteindelijk te kunnen verwezenlijken. Beloftevolle jongeren worden besproken in de sportieve cel en indien er een kans bestaat om in de A ploeg te kunnen aantreden worden deze gescout door de trainer van de eerste ploeg. De sportieve cel neemt hierin de beslissingen en communiceert hierover met de speler, zijn trainer en de trainersstaf van de eerste ploeg.